Webbintelligens

Webbintelligens ger dig info om exakt vilka sidor som besöks, hur många gånger och av vem. Du kan t.o.m. få reda på vilka länkar som används för att se sidorna. Webbintelligens ger en oöverträffad information om hur din hemsida används, när och av vem.

 

Läs mer här.

Kvalitet & tester

Vi kvalitetstestar alla våra webblösningar enligt W3C standard. Spelar det någon roll? T.ex. så kan en kvalitetstestad hemsida enligt W3C: normer få upp till 20% fler besökare än en icke kvalitetstestad. Spelar det någon roll för dig?

 

Läs mer här.

Webbdesign

Webbdesign

 

Webbdesign signerad UochM ger möjligheter till hemsidor och andra webblösningar som passar alla och därmed maximerar antalet besökare. Några av förutsättningarna för detta är:

  • Responsive design
  • W3C kvalitetsstandard
  • WCAG tillgänglighet
  • Sökoptimering
  • Webbkoncept
  • Webbprogram

Svårt att förstå listan ovanför, låt oss gå igenom den kortfattat punkt för punkt. Vill du veta mer så kontaktar du oss via mail, telefon eller skype. Du hittar all kontaktinfo nedan eller på vår kontaktsida här.

 

Responsive design

Detta innebär helt enkelt att t.ex. hemsidan anpassar sig till det media en besökare använder, datorskärm, pad, mobil etc. Det garanterar att alla besökare kan se hemsidan på bästa sätt och därmed kan tillgodogöra sig innehållet. Prova hur det fungerar med vår hemsida genom att ändra storleken på din webbläsare, vrida 90 grader på padden eller mobilen.

 

W3C kvalitetsstandard

W3C (World Wide Web Consortium) är de som sätter den standard som gäller för Internet, de tillhandahåller också de enda helt oberoende testfunktionerna, s.k. valideringar. Där kan vem som helst testa om t.ex. en hemsida är gjord på ett korrekt sätt. Är den inte det kommer vissa webbläsare och därmed besökare inte att se hemsidan på ett korrekt sätt och därmed ej komma tillbaka. Längst ner till vänster på denna sida hittar du ikoner med länkar till dessa tester, du kan (helt gratis) testa vår eller vilken annan hemsida som helst. Mer info hittar du här.

 

WCAG tillgänglighet

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är fastställda av W3C för att göra t.ex. en hemsidas innehåll tillgängligt för alla besökare avseende dess utformning. T.ex. så skall en hemsida ha en viss kontrast mellan text och bakgrund för att besökare med sämre syn (ca 20% av befolkningen, främst äldre) eller som är färgblinda (ca 9% av befolkningen, 90% av dessa är män) skall kunna läsa den. Uppfyller inte en hemsida WCAG:s normer så kommer mellan 10-20% av alla besökare att ha problem och väljer sannolikt att inte komma tillbaka. Mer info hittar du här.

 

Sökoptimering

Sökoptimering är att utforma t.ex. hemsida så att sökmotorer typ Google, Yahoo m.fl. hittar sidan och rankar den högt på sina listor. Hemsidor som inte är sökoptimerade rankas lågt eller inte alls och idag är det ofta så att finns man inte på Internet (läs: sökmotorerna) så är man inte ett val för besökare/kunder. Mer info hittar du här.

 

Webbkoncept

Om alla 4 ovan nämnda punkter uppfylls så är resultatet en mycket bra hemsida men inte en unik hemsida, inte en som gör att besökarna väljer den före andra. För att nå den nivån behövs idag ett webbkoncept typ Webintelligens eller en hög nivå av manuellt arbete med hemsidan dagligen. Vi vet att besökare föredrar hemsidor som uppvisar hög aktivitet eller/och som är skräddarsydda för den enskilda besökarens intressen. Det senare kan åstadskommas med konceptet Webintelligens. Mer info hittar du här.

 

Webbprogram

Webbprogram gör att en hemsida kan växa och förändras med ändrade förutsättningar. I alla UochM:s webblösningar kan webbprogram integreras direkt eller vid ett senare tillfälle. Kanske är det dags för försäljning via en e-butik, kunna redigera själv, låta kunderna boka tid direkt på hemsidan mm. Dessa webbprogram har också "Responsive design", klarar W3C:s kvalitetsstandard, har hög tillgänglighet enligt WCAG och är sökoptimerade. Mer info hittar du här.

 

Webbdesign igår, idag och framtiden. Nedan visar vi en film från YouTube som ger en underhållande förklaring om vad Web Design är och hur framtiden kanske kommer att se ut. Mycket nöje.