Webbintelligens

Webbintelligens ger dig info om exakt vilka sidor som besöks, hur många gånger och av vem. Du kan t.o.m. få reda på vilka länkar som används för att se sidorna. Webbintelligens ger en oöverträffad information om hur din hemsida används, när och av vem.

 

Läs mer här.

Kvalitet & tester

Vi kvalitetstestar alla våra webblösningar enligt W3C standard. Spelar det någon roll? T.ex. så kan en kvalitetstestad hemsida enligt W3C: normer få upp till 20% fler besökare än en icke kvalitetstestad. Spelar det någon roll för dig?

 

Läs mer här.

Användarvillkor

 

Denna webbplats (www.uochm.se) administreras av UochM DesignStudio, nedan kallat UochM, ett företag som är registrerad enligt tillämpliga lagar i Sverige.

 

1. Immateriell egendom

Allt material på denna webbplats är immateriell egendom som tillhör UochM. Utan hinder av ovanstående får du skriva ut kompletta sidor av webbplatsen som papperskopia för eget personligt bruk.

 

2. Länkning till webbplatsen

Om du vill tillhandahålla en länk till webbplatsen måste den länka till UochM:s hemsida på adressen http://www.uochm.se/index.php.

 

3. Uppgifternas tillförlitlighet

Informationen på denna webbplats är avsedd för UochM:s medlemmar och besökare i Sverige och är inte nödvändigtvis tillämpliga i andra länder. UochM kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterat, men UochM påtar sig inget ansvar för krav eller förluster som orsakats av att någon tar innehållet på denna webbplats för korrekt. UochM förbehåller sig rätten att när som helst ändra information mm.

 

4. Dataskydd

UochM hanterar dina personuppgifter med vederbörlig försiktighet och respekterar integriteten för varje person som besöker webbplatsen. Denna paragraf beskriver de uppgifter UochM kan samla in via webbplatsen och hur de används.

 

Personuppgifter

UochM registrerar inga personuppgifter om dig (som t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) ("personuppgifter") utan att du frivilligt lämnar dem till oss. Om du lämnar personuppgifter till UochM kommer vi att lagra denna information om dig för marknadsföring, marknadsundersökningar, eftermarknadstjänster, spårning av försäljningsdata, och för att kunna kontakta dig.

 

Ej personligt identifierbara uppgifter

Samlas in automatisk. Exempel på denna typ av uppgifter är vilken typ av webbläsare du använder, inställningar i webbläsaren, domännamnet på den webbplats från vilken du länkade till vår webbplats eller annons etc.

 

Uppgifter som vi kan placera automatiskt på din dators hårddisk (s.k. Cookies)

Se separat sida här

 

Vem kontaktar jag?

Om du har lämnat personuppgifter till UochM och vill att dessa uppgifter ska korrigeras eller raderas från våra register, eller om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, kan du kontakta UochM, se "Kontakta oss". Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att efterkomma din begäran.

 

5. Lagstiftning och domsrätt

Denna webbplats har skapats, och administreras, enligt lagstiftningen i Sverige. Vid avgörande av tvister som rör denna webbplats tillämpas lagstiftningen i Sverige och dess domstolar har uteslutande domsrätt. I EU-länder måste man, enligt Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG, ha medgivande av personer som inte är kunder för att få skicka kommersiella e-brev till dem. Man måste också ha medgivande av sina nuvarande kunder om man vill skicka dem e-brev som rör produkter eller tjänster som inte är liknande dem man redan har sålt till dem. Slutligen behöver man medgivande (man ska kunna bevisa att det getts) om man vill lämna ut kundens e-postadress till tredje part.