Webbintelligens

Webbintelligens ger dig info om exakt vilka sidor som besöks, hur många gånger och av vem. Du kan t.o.m. få reda på vilka länkar som används för att se sidorna. Webbintelligens ger en oöverträffad information om hur din hemsida används, när och av vem.

 

Läs mer här.

Kvalitet & tester

Vi kvalitetstestar alla våra webblösningar enligt W3C standard. Spelar det någon roll? T.ex. så kan en kvalitetstestad hemsida enligt W3C: normer få upp till 20% fler besökare än en icke kvalitetstestad. Spelar det någon roll för dig?

 

Läs mer här.

Sökoptimering

 

I en webblösning från UochM, som t.ex. en hemsida, ingår alltid en standard sökoptimering som gör att den på sikt kommer att rankas av en sökmotor typ Google för de valda sökorden. Som tillval kan dessutom en betydligt mer avancerad sökoptimering göras, det förutsätter dock en anpassning av hela hemsidan för att nå bästa möjliga resultat. Som agent för Jajja Communication (sökmotorspecialist) kan UochM dessutom erbjuda hög ranking på kortare tid. Sammanfattningsvis kan m.a.o. följande tjänster erbjudas:

  • Standard sökoptimering (ingår alltid)
  • Avancerad sökoptimering
  • Sökoptimering via Jajja Communcation

Idag är det så att hittas inte t.ex. hemsidan på en sökmotor typ Google så finns den inte, i alla fall inte för besökare som inte känner till www adressen. Det spelar då igen roll hur bra hemsidan är, det blir inga besökare i alla fall. Tittat vi närmare på de sökmotorer som används i Sverige och procentuellt hur många som använder dem så ser resultatet ut som följer (2014):

  • Google - 94%
  • Bing - 3%
  • Yahoo - 0,5%

 

Google logo

Google är helt dominerande på den svenska marknaden och är därmed också den absolut viktigast sökmotorn att nå en bra placering på. Google uppdaterar sin sökmotor drygt 600 gånger per år, ofta mindre uppdateringar men ibland större. Uppdateringarna förändrar regelbundet förutsättningarna för sökoptimering så att en t.ex. en hemsida som sökoptimerades för 3 år sedan har garanterat inte längre bästa förutsättningar, sökoptimering har m.a.o. blivit en färskvara på Google. UochM följer denna utveckling och erbjuder alla kunder som valt en mer avancerad sökoptimering nödvändiga justeringar.

 

Bing logo

Bing sökmotor ägs av Microsoft och är den näst största sökmotorn i Sverige, dock betydligt mindre än Google. Bing gör precis som Google regelbundna uppdateringar av sin sökmotor varför även den är en färskvara. Den vanligast användaren av Bing sökmotor är de som surfar med en Windows 7/8 dator där Bing är förinstallerat. Andelen Bing användare bland de som surfar med pad eller mobil är betyldigt mindre än 3%. UochM rekommenderar f.n. inte att anpassa t.ex. en hemsida speciellt för Bing.

 

Yahoo logo

Yahoo var tidigare den dominerande sökmotorn på Internet men har idag, i Sverige, endast ca 0,5% av användarna. Även Yahoo uppdaterar sin sökmotor regelbundet och är m.a.o. en färskvara även den. Yahoo använder numera Google sökmotor och kan därför ur sökoptimeringssynpunkt anses vara identisk med Google.

 

Jajja logo

Jajja Communication är specialister på sökmotoroptimering och kan ge snabbare resultat på t.ex. Google ranking än vad annars är möjligt, dessa snabba resultat minskar dock snabbt om man upphör använda Jajjas tjänster. Långsiktigt nås lika bra resultat genom den avancerade sökoptimeringen av UochM, det tar längre tid men består å andra sidan under betyldigt längre tid. En perfekt kombaination är att göra den avancerade sökoptimeringen hos UochM samtidigt som under första året använda Jajjas tjänster, så UochM är agent för Jajja sköter vi allt åt dig. I filmen nedan berättar en av Jajjas kunder om deras erfarenheter.