Webbintelligens

Webbintelligens ger dig info om exakt vilka sidor som besöks, hur många gånger och av vem. Du kan t.o.m. få reda på vilka länkar som används för att se sidorna. Webbintelligens ger en oöverträffad information om hur din hemsida används, när och av vem.

 

Läs mer här.

Kvalitet & tester

Vi kvalitetstestar alla våra webblösningar enligt W3C standard. Spelar det någon roll? T.ex. så kan en kvalitetstestad hemsida enligt W3C: normer få upp till 20% fler besökare än en icke kvalitetstestad. Spelar det någon roll för dig?

 

Läs mer här.

Säkerhet på Internet

 

På den nedre delen av denna sida finns inloggningen till vår webbplats privata delar, där finns en rad funktioner mm som vi inte vill ge allmän tillgång till. Detta är något som många hemsidor och webbprogram har och här är säkerheten viktig, i vissa fall som t.ex. för e-butiker är den ytterst viktig. UochM erbjuder webbprogrammet UMSecurity som bl.a. har följande funktioner:

 • Valfri krypteringsmedod, AES128 eller Md5
 • Möjlighet för användaren att själv ändra och uppdatera användarnamn och lösenord
 • Möjlighet till att tvinga förnyelse av lösenord med visst tidsintervall
 • Möjlighet till att tvinga minimikrav för lösenord avseende antal tecken och typ av tecken
 • Möjlighet att gruppera användare i grupper med vissa privilegier/rättigheter
 • Möjlighet till att sätta privilegier/rättigheter att se endast vissa sidor eller t.o.m. del av sidor
 • Möjlighet att logga användare vid inloggning
 • Möjlighet att låsa en användare till en specifik IP adress
 • Möjlighet att ge generella rättigheter till en specifik IP adress (utmärkt vid t.ex. inloggning via ett Intranät)
 • Möjlighet att ge generella rättigheter via en speciell kod/länk (ger tillgång till vissa sidor utan inloggning)
 • Möjlighet att koppla användare och/eller grupp till specifika sidor redan vid inloggning
 • Möjlighet att tidsstyra inloggning för användare och/eller grupper.

Svårt att förstå vad allt innebär, inte så konstigt. Enklast är ju att själv få prova på hur det fungerar. Kontakta oss för en demonstration via nedan kontaktuppgifter eller via vår kontaktsida här. Punkten ang. kryptering vill vi dock gärna förklara lite mer om.

 

Kryptering

Krypteringen är viktigt för säkerheten, faktum är att det är den viktigaste delen tillsammans med utformningen av lösenordet. Vi använder 2 olika krypteringsmetoder, inte samtidigt utan man väljer den ena eller andra. AES128 krypteringen är den högsta nivån som är tillgängligt på Internet idag och har aldrig blivit knäckt. Det rekommenderas och används av CIA i USA. Md5 är en lägre nivå som finns brister i avseende säkerheten men vid bra val av lösenord är den acceptabel. Vi erbjuder det alternativet därför att i stort sätt alla webbservrar i hela världen tillåter den krypteringen.

 

För dig som vill veta mer om AES128 kryptering rekommenderar vi att titta på filmen nedan som är en "föreläsning" om just AES128. Detta är del 1 av en serie och de andra delarna hittar du här.