Webbintelligens

Webbintelligens ger dig info om exakt vilka sidor som besöks, hur många gånger och av vem. Du kan t.o.m. få reda på vilka länkar som används för att se sidorna. Webbintelligens ger en oöverträffad information om hur din hemsida används, när och av vem.

 

Läs mer här.

Kvalitet & tester

Vi kvalitetstestar alla våra webblösningar enligt W3C standard. Spelar det någon roll? T.ex. så kan en kvalitetstestad hemsida enligt W3C: normer få upp till 20% fler besökare än en icke kvalitetstestad. Spelar det någon roll för dig?

 

Läs mer här.

Kvalitet & tester

Kvalitet & tester

 

W3C (World Wide Web Consortium) sätter standarden för Internet och tillhandahåller de enda helt oberoende testmöjligheterna för att se om t.ex. en hemsida är tekniskt och designmässigt gjord på ett korrekt sätt så att alla besökare kan tillgodogöra sig innehållet. De 4 viktigaste testerna är:

  • W3C HTML validator
  • W3C CSS validator
  • W3C RSS Feed validator
  • WCAG checker

Alla hemsidor mm från UochM klarar alltid dessa tester vilket är en kvalitetsgaranti för funktion och tillgänglighet. Nedan går vi kortfattat igenom de olika testerna och vill du veta mer hittar du all kontaktinformation längst ner på sidan eller på vår kontaktsida här.

 

W3C HTML Validator

W3C HTML validator

Att den tekniska uppbyggnaden av t.ex. en hemsida stämmer överens med W3C standard testas med W3C HTML validator (prova denna sida via ikonen ovan) är ytterst viktigt, det är den enda oberoende garanti för att den skall fungera i alla typer av webbläsare i alla operativsystem. En hemsida som inte klarar denna testen kan mycket väl innebära att besökare inte kan se hemsidan och väljer att inte komma tillbaka. Vissa typer av fel påverkar lite (t.ex. att inte en bild har en textbeskrivning) medan andra påverkar mycket (felaktiga koder som gör att sidan inte visas på ett korrekt sätt).

 

W3C CSS Validator

W3C CSS validator

Att själva designen på t.ex. en hemsida stämmer överens med W3C standard testas med W3C CSS validator (prova denna sida via ikonen ovan) och är lika viktigt som att den tekniska uppbyggnaden är korrekt. CSS (Cascade Styling Sheets) är det som styr att bilder visas rätt, att text har rätt storlek, form och typsnitt. Ja, i stort sätt hela sidans utseende styrs via CSS filen i hemsidan. Finns det fel i denna så kan hela sidan visas helt tokigt i olika webbläsare och i värsta fall inte visas alls.

 

Rss Feed validator

W3C RSS Feed validator

RSS (Rich Site summary) är en funktion där besökare kan prenumerera på innehåll i hemsidan och få meddelanden när uppdateringar sker utan att behöva besöka sidan för att kontrollera detta själva. För de som vill erbjuda denna funktion på sin hemsida är det viktigt att den är korrekt gjord så att informationen går ut till rätt personer vid rätt tillfälle. Detta kan testas via ovan ikon. Alla UochM hemsidor som levereras med RSS funktion testas alltid enligt denna standard.

 

WCAG Checker

WCAG checker

WCAG (Web Content Accessibility Guidlines) ger riktlinjerna för t.ex. en hemsidas tillgänglighet. Det fokuserar på att en hemsida skall vara tillgänglig för alla, även de med vissa nedsatta funktioner som synsvaga, färgblinda m.fl. Dessa grupper utgör ca 20% av hela befolkningen i Sverige så att inte klara dessa krav innebär att ca 20% av alla potentiella besökare stängs ute eller får det svårt att tillgodgöra sig innehållet på hemsidan. WCAG finns i 3 nivåer, A AA och AAA. Hemsidor mm från UochM klarar alltid nivån AA och nivån AAA efter beställning. Läs mer om de olika nivåerna här.

 

 

Filmen från YouTube nedan berättar med W3C:s egna ord om W3C validator. Det är en del tekniskt språk men för dig som är intresserad önskar vi mycket nöje.